Jam ATC! Elinalta kuulin tästä hauskasta tavasta tehdä ATC-kortteja porukalla. Nyt ehdin tutustua asiaan hieman paremmin jakaakseni sen täällä blogissa.

JAM-kortin tekee kaksi tai useampi askartelija, tavallisimmin tekijöitä on neljä.

Single Original JAM
A aloittaa kortin jättäen reilusti tilaa lisäyksille ja muuntelulle ja lähettää kortin B:lle. B lisää omat juttunsa ja lähettää kortin henkilölle C. C tekee oman osansa ja lähettää kortin D:lle. D viimeistelee kortin ja palauttaa sen A:lle. A tekee kortista värikopiot ja lähettää yhden jokaiselle osallistujalle, eli henkilöille B, C ja D. Tämän voinee tehdä skannaten ja sähköisesti?

All Originals JAM
Mikäli kopiot eivät kiinnosta, voidaan kierrättää neljä korttia, jolloin jokainen saa lopussa originaalin:
A aloittaa yhtä monta korttia kuin on osallistujia ja lähettää ne B:lle. B tekee osuutensa kaikkiin kortteihin ja lähettää ne C:lle ja niin edelleen. D viimeistelee lopuksi kaikki, jättää yhden kortin itselleen ja lähettää loput A:lle, joka lähettää yhden korteista B:lle ja yhden C:lle. Näitä vastuita voinee sovittaessa jakaakin esimerkiksi niin, että D lähettää yhden C:lle ja kaksi A:lle, joka lähettää yhden kortin B:lle.

The Hot JAM
Tässä jokainen osallistuja on sopinut osallistumisestaan etukäteen. Kuka tahansa haluaa aloittaa tämän jammailun, voi kutsua osallistujat koolle kasvotusten, sähköpostitse tai jotain muuta kautta.

The Cold JAM
Tässä aloittaja laittaa kortin maailmalle, eikä hänellä ole sen jälkeen kontrollia siitä, kenelle kortti kulkeutuu myöhemmin. Tässä on riski, ettei joku osallistujista jatkakaan korttia tai viimeinen ei palauta korttia aloittajalle. Jokainen osallistuja on vastuussa siitä, kenelle päättää kortin lähettää seuraavaksi.

JAM-kortin takana tulisi olla tilaa jokaiselle osallistujalle kirjoittaa nimensä ja osoitteensa. Osoite on sitä varten, että kortin aloittaja voi lähettää kopiot jokaiselle osallistujalle. Tämän voinee hoitaa myös sähköpostitse, kun siitä ilmoittaa kortin opasteessa. Etenkin, mikäli kyseessä on Cold Jam, tulisi kortin taakse kirjoittaa myös jonkinlainen opaste osallistujille.

Kortin takana voi olla opasteteksti kortin yläreunassa ja sen jälkeen jokaiselle osallistujalle oma ruutunsa. Aloittaja merkitsee itsensä ruutuun numero 1, jolloin viimeinen tietää lähettää valmiin kortin hänelle.

Uskon, että näistä on runsaasti erilaisia variaatioita sovellettaviksi. Tässä vain esimerkkejä, mistä on kysymys. Tämä muistuttaa jonkin verran decojen vaihtelua.